Welke mogelijke dekkingen heeft een vrachtwagenverzekering?

Bij het afsluiten van een vrachtwagenverzekering komt er meer bij kijken dan je vermoedt. Welke waarborgen moeten er zeker gedekt zijn in de omniumverzekering? Wat met de beschadigde goederen die vervoerd worden? Wat als de vrachtwagen niet meer verder kan rijden door een ongeval in het buitenland? Zijn de persoonlijke bezittingen van je medewerkers ingeval van dierstal verzekerd?


Welke mogelijke dekkingen heeft een vrachtwagenverzekering?

 

Het zijn vragen die elke ondernemer stelt wanneer hij één of meerdere vrachtwagens op de baan stuurt. Het is belangrijk dat we in functie van je activiteiten de  risico’s op de baan overlopen. Even belangrijk is de snelheid van de service bij een schade, een ongeval of pech langs de baan. Want een vrachtwagen laten stilstaan gedurende enkele dagen, kost je bedrijf enkele duizenden euro’s.

Welke waarborgen onderschrijf je best voor je vrachtwagen? Je zal lezen dat er een waslijst van specifieke waarborgen en risico’s bestaat waarvoor professioneel advies nodig is.

Er is in de eerste plaats de wettelijke verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid. Een ongeval tussen twee voertuigen van je bedrijf is niet gedekt, tenzij de sistership-clausule opgenomen is. In dit geval draai je zelf niet op voor de kosten.

Belangrijk is om bij deze waarborg BA na te gaan hoe het zit met de bijstand ingeval van pech of ongeval langs de weg. In welke mate worden de depannage- en repatriëringskosten terugbetaald? En in welke landen is de bijstand van toepassing? Moet er een aparte bijstandspolis afgesloten worden of is de BA-polis voldoende?

Wanneer je bijvoorbeeld ‘opleggers’ of ‘containers’ gebruikt van derden, doe je er best aan hiervoor een aparte verzekering of een CTA-verzekering af te sluiten. Een Container Traileraansprakelijkheidsverzekering (CTA) verzekert je wettelijke en contractuele aansprakelijkheid als je materieel van derden gebruikt, zoals een oplegger van iemand anders. Je bent dan immers aansprakelijk voor de schade aan of het verlies van dat materieel.

In de omniumverzekering kunnen naast de standaardschadegevallen, zoals de schade na een botsing met een ander voertuig, de waarborgen zeer ver gaan. Haakslaan, kieprisico’s, schade door de vervoerde goederen, gebruiksderving, …  kunnen ook verzekerd worden. Sommige maatschappijen verzekeren de diefstal van de persoonlijke bezittingen, zoals GSM, laptop,..  van je werknemers  tot een bepaald bedrag.

De rechtsbijstandsverzekering is zeker geen overbodige luxe als je weet dat een geschil of een conflict zwaar kan wegen op je bedrijf. .Juridische bijstand en een mogelijk voorschot bij insolvabiliteit van derden zijn zeer nuttig. Belangrijk is hier om een analyse te maken van de vergoedingsgrenzen.

Wat met de vervoerde goederen? Sommige maatschappijen breiden hun waarborg uit met een dekking voor schade aan eigen goederen. Het gaat hier om schade aan je materieel en je koopwaar. Maar wat als je voor iemand anders rekening goederen vervoert? In dit geval is er de CRM-verzekering (internationale conventie voor vervoerde goederen). Een CRM-verzekering waarborgt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van verlies en schade aan goederen en vertraging in de aflevering. In deze verzekering bestaan er internationale basisregels, maar ook hier bieden de maatschappijen ruimere waarborgen dan wat de conventie oplegt. Ook hier is de aard van je activiteiten belangrijk om voor bepaalde waarborgen te kiezen.  

 

Neem contact op

Adres:
Diestseweg, 38 - 2440 Geel

Telefoon:
014/58.86.15

E-mail:
info@corstjensnv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.       Verdergaan