Advies inzake vermogensbeheer en successieplanning meer dan ooit actueel.

Komt het nu door de volatiele financiële markten? Heeft men schrik dat de sociale zekerheid en de pensioenuitkeringen in mekaar zullen storten? Of is de confrontatie met de hoge overlijdenscijfers een reden om te denken wat er met het opgebouwde vermogen na het overlijden zal gebeuren? Nog nooit was er zo veel vraag naar advies inzake vermogensbeheer en successieplanning.


Inderdaad. Tijdens dit soort van gesprekken keren steeds vijf vragen terug :

 • Waar staat men vandaag op financieel gebied?
 • Hoe kan men meer rendement uit het vermogen behalen?
 • Is men voldoende ingedekt tegen onverwachte tegenvallers (ontslag, overlijden, invaliditeit, werkonbekwaamheid…), op korte en middellange termijn?
 • Waar wil men op langere termijn naar toe, bijvoorbeeld op pensioengerechtigde leeftijd? Hoeveel kapitaal heeft men op dat moment nodig?
 • Hoe kan men de successie van het vermogen organiseren zonder de erfgenamen in zware schulden te steken?

Verschillende soorten verzekeringen geven op deze vragen een perfect antwoord. 

Beleggen via verzekeringen

 • Men kan een belegging in één keer of gespreid doen via een beleggingsverzekering (tak 21, tak 23, tak 44).
 • Men kan kiezen voor een belegging met volledige zekerheid met kapitaalsgarantie (tak 21), een belegging met meer risico maar misschien met een hoger rendement (tak 23) of een combinatie van de twee (tak44).
 • Zeker de verzekeringsproducten die aan pensioenopbouw doen zijn fiscaal interessant (pensioensparen en langetermijn sparen).
 • Wie investeert via een tak21-beleggingsverzekering met een looptijd van meer dan 8 jaar hoeft geen roerende voorheffing te betalen.
 • Er bestaat een waaier van verzekeringen die onverwachte tegenvallers dekt. We denken hier aan een overlijdensverzekering, een kankerverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen, enzovoort.

Successieregeling via verzekeringen

 1. Men kan een verzekering afsluiten met de erfgenamen als begunstigde. We denken hier aan de ouders/grootouders die een verzekering afsluiten met hun kind/kleinkind als begunstigde.
 2. Men kan een bestaande levensverzekering schenken tegen voordelige schenkingsrechten. Wie hier controle-clausules in de schenking wil opnemen, passeert best de notaris.
 3. De erfgenamen kunnen een overlijdensverzekering afsluiten ten belope van de successierechten of erfbelastingen met de schenker als verzekerde. Ingeval de schenker overlijdt, wordt er dan een kapitaal aan de erfgenamen uitbetaald ten belope van de successierechten of erfbelastingen.

Veel informatie vindt men hierover op Internet. Niettemin raden we toch om voor dergelijke belangrijke dossiers beroep te doen op ons kantoor. Wij beschikken over de kennis en de tools om de juiste keuzes te maken.  Waar nodig doen wij beroep op een notaris of een andere expert. Daarenboven hechten we veel belang aan een persoonlijke aanpak en een regelmatige opvolging. Want inderdaad, gebeurtenissen als een aankoop van een woning, een ontslag, een onverwacht pensioen of een overlijden kunnen de financiële situatie serieus overhoopgooien.  

Bron: www.makelaarinverzekeringen.be

Neem contact op

Adres:
Diestseweg, 38 - 2440 Geel

Telefoon:
014/58.86.15

E-mail:
info@corstjensnv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.       Verdergaan