Nieuwe strikte regels bij uitbetaling van een overlijdensverzekering

Sinds 22 mei 2020 is er een nieuwe wet van kracht. Tot dan gebeurde het wel eens dat overlijdensverzekeringen omwille van één of andere reden te laat uitbetaald werden. De ombudsman van verzekeringen ontving in het verleden verschillende klachten en drong al een tijdje aan op deze nieuwe wet.  


De verzekeringsmaatschappijen moeten voortaan drie termijnen respecteren. Na de ontvangst van aanvraag tot uitbetaling moet de verzekeraar binnen de14 dagen aan de begunstigde laten weten welke documenten hij nodig heeft om tot uitbetaling over te gaan. Daarom is het aangeraden om bij de melding van het overlijden meteen het uittreksel uit de overlijdensakte mee te sturen.

Het feit dat er een duidelijke begunstigingsclausule in het contract staat, zal de uitbetaling ongetwijfeld versnellen. Het is ook aangeraden om voorafgaand bij het onderschrijven van het contract of in de  loop van het contract de begunstigde in te lichten over de begunstigingsclausule. In sommige gevallen weten sommige begunstigen niet dat ze in het contract vermeld staan en op die manier wordt er veel tijd verloren bij de afhandeling van het dossier..

Een tweede periode begint te lopen als de verzekeraar de documenten ontvangen heeft. Hij moet dan nagaan of het dossier volledig is. Is dat niet het geval, dan heeft hij een maand de tijd om te laten weten welke documenten nog ontbreken.

Zodra de verzekeraar alle nodige documenten ontvangen heeft, moet hij uitbetalen binnen de maand. Als de verzekeraar de termijnen niet respecteert, dan moet hij dat compenseren op basis van de wettelijke intrestvoet vanaf de aanvraag tot de uitbetaling.

Overlijden als gevolg van een pandemie gedekt?

Het antwoord is hier duidelijk ‘ja’. Bij overlijden tengevolge van een pandemie, zoals het coronavirus, komt de levensverzekering tussen. Het overlijden wordt aanzien als een ‘natuurlijke’ dood. Dat geldt ook voor een overlijden tengevolge van terrorisme en oorlog, zolang de verzekerde niet actief deelneemt aan de opstand of de aanslag.

Sommigen die een uitvaartverzekering hebben, vragen zich af wat er met het saldo gebeurt omdat de gemaakte begrafeniskosten lager uitvallen dat het verzekerde kapitaal? In dit geval wordt het saldo terugbetaald aan de begunstigden of kan het saldo gebruikt worden voor een ‘latere’ uitvaartdienst ,omwille van bijvoorbeeld de uitvaartbeperkingen tijdens de coronavirusperiode. .

Wens je meer te weten over een overlijdens- en/of uitvaartverzekering, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Het getuigt van gezond verstand dat je er als ‘goede huisvader’ aan denkt om verzekeringen af te sluiten om je gezin in te dekken tegen onverwachte tegenslagen. Maar hélaas komt van deze intentie vaak niets in huis, omdat men nu eenmaal denkt dat zo’n tegenslag alleen maar bij een ander gebeurt.

Neem contact op

Adres:
Diestseweg, 38 - 2440 Geel

Telefoon:
014/58.86.15

E-mail:
info@corstjensnv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.       Verdergaan