Verplichte arbeidsongevallenverzekering voor de ‘kleine statuten’ vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 vallen de zogenaamde ‘kleine statuten’ onder de arbeidsongevallenwet. Vroeger werden deze ‘kleine statuten’ meestal via een vergelijkbare dekking verzekerd die verschillend kon zijn naargelang de verzekeringsmaatschappijen.


Hoewel sommige opleidingen vandaag al onder de arbeidsongevallenwetgeving vallen – denk maar aan leercontracten, de overeenkomst alternerende opleiding en de stageovereenkomst alternerende opleiding – is dit nog voor heel wat andere opleidingsovereenkomsten niet het geval. Het gaat onder meer om:

  • de individuele beroepsopleiding (IBO)
  • de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)
  • de beroepsinlevingsstage
  • brugprojecten
  • de stage-overeenkomst ondernemerschapstraject
  • de stage tot kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie
  • de instapstage
  • de oriënterende stage

Ben jij de ‘wettelijke werkgever’ van zo’n medewerker, dan moet je vanaf die datum voor deze medewerkers een polis ‘arbeidsongevallen’ voorzien.

Wie is de wettelijke werkgever?

Per type opleidingsovereenkomst bepaalt de overheid wie de wettelijke werkgever is en bijgevolg verplicht een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten. Afhankelijk van het opleidingstype is dat het bedrijf waarin de stage doorgaat, de school die de onbetaalde stage opnam in haar opleiding of de overheidsinstelling die de opleiding coördineert (VDAB of Syntra).

Wat met de verzekering voor lopende opleidingsovereenkomsten?

-  Je hebt al een polis arbeidsongevallen voor je ander personeel: de meeste arbeidsongevallenverzekeraars zullen hun verzekeringspolissen vanaf 1 januari 2020 automatisch uitbreiden met de dekking voor de kleine statuten.

- Je hebt geen ander personeel en dus ook geen arbeidsongevallenverzekering: vanaf 1 januari 2020 zal je een polis arbeidsongevallen moeten afsluiten voor de kleine statuten. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris).

Heb je hieromtrent twijfels of vragen, neem dan in elk geval contact op met ons kantoor.

Wat wijzigt er nog vanaf 1 januari 2020?

Een andere wijziging op 1 januari 2020 is dat de wettelijke verhogingen van je sociale bijdragen als zelfstandige niet langer fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost. Gewone sociale bijdragen blijven dat uiteraard wel. In bepaalde gevallen kan je sociaal verzekeringsfonds een wettelijke verhoging aanrekenen op je sociale bijdragen als zelfstandige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer je je bijdragen niet tijdig betaalt of wanneer blijkt dat je ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen betaalde.  

Wat wel fiscaal aftrekbaar blijft als beroepskost is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Het fiscaal voordeel van het VAPZ hangt immers af van de marginale belastingvoet, dat is het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van de beroepsinkomsten. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat  de belastbare basis vermindert met de premie die je voor je verzekering VAPZ betaald hebt. Dit betekent dat in sommige gevallen tot bijna 64% van de premie via belastingvoordelen en minder sociale lasten gerecupereerd wordt.

Wil je meer weten over het VAPZ aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Neem contact op

Adres:
Diestseweg, 38 - 2440 Geel

Telefoon:
014/58.86.15

E-mail:
info@corstjensnv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.       Verdergaan