Bijna 1 op 5 heeft een uitvaartverzekering

Bijna één op de vijf begrafenissen of uitvaarten is verzekerd. Het aantal mensen dat een uitvaartverzekering heeft is 17%. En dit cijfer gaat in stijgende lijn. Er zijn daar verschillende goede redenen voor.


Een belangrijke reden is de prijs. Een gemiddelde uitvaart kost 5000 euro. Deze prijs kan schommelen afhankelijk van de persoonlijke wensen, zoals de kwaliteit van de kist, de uitnodigingen, het aantal genodigden, het soort muziek, de keuze van de begrafenisondernemer, enzovoort… Terwijl de ‘dood’ in het verleden eerder een taboe was waarover niet kon gesproken worden en alles liefst in de familie bleef, aanvaarden velen de ‘dood’ als de ultieme fase in het leven die ze zelf willen organiseren.

Daarom wensen steeds meer mensen niet aan te kloppen bij hun kinderen om hun begrafenis te betalen/organiseren en/of vrezen ze er zelfs voor dat hun spaargeld ‘op’ zal zijn bij hun overlijden. De mensen blijven immers  langer leven en de zorgkostprijs om ‘ouder’ te worden kan hoog oplopen. Ze zorgen met andere woorden zelf voor een spaarpotje via een tak 21-levensverzekering. Het gaat hier om verzekering met een kapitaalsgarantie en een gewaarborgd rendement. Daarbij kan nog een winstdeelname van de verzekeringsmaatschappij komen. Is het opgespaarde kapitaal uiteindelijk hoger dan de kosten van de begrafenis, dan wordt het saldo aan de erfgenamen terugbetaald.  Je kan per maand, per jaar of zelfs gedurende een bepaalde periode betalen. Je kan ook een éénmalige storting doen op het verzekeringscontract. Hoe jonger je er aan begint, hoe lager de premie. De gemiddelde leeftijd van de verzekerden ligt tussen de 45 en 50 jaar, terwijl veel jonge gezinnen op het moment dat ze kinderen krijgen dikwijls de klik maken om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zij hebben vaak nog niet genoeg gespaard om de kosten van een uitvaart te betalen. De premie voor de uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.

Een andere reden is de gemoedsrust. Zorgen dat alles ‘geregeld’ is en dat de erfgenamen zich niet moeten bezighouden met de voorbereiding van de begrafenis en de administratieve gevolgen ervan. Zie de verzekering hier als een Eerste Hulp Bij Overlijden. Iemand komt ter plaatse om alle administratieve beslommeringen te regelen. Dat kan gaan van het opzeggen van abonnementen tot het opzetten van een voogdijprocedure als er minderjarige kinderen zijn. Mensen hebben immers recht om ‘verdrietig’ te zijn bij een overlijden van een geliefde en hoeven zich niet bezig te houden met de praktische rompslomp, waarvoor ze in de rouwfase geen zin hebben.

Wil je meer weten over de uitvaartverzekering en de daaraan gekoppelde diensten, aarzel niet om met ons contact op te nemen. 

    

Neem contact op

Adres:
Diestseweg, 38 - 2440 Geel

Telefoon:
014/58.86.15

E-mail:
info@corstjensnv.be

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.       Verdergaan